Fear & Greed – Hur påverkar Fear & Greed vår världsekonomi?

Med Fear and Greed indexet så mats de två känslor som varje investerare upplever, nämligen rädsla och girighet. Det här är känslor som kan påverka de beslut som fattas eller inte fattas och därmed också resultatet av investeringar. Både rädsla och girighet kan leda till irrationella beslut.

När vi ser tillbaka på aktiemarknadens historia så kan vi se att detta inte bara är ett individuellt fenomen som varje investerare brottas med. Det går att se historiska fluktuationer som har varit betydande och som har baserats på det kollektiva känslomässiga tillståndet hos investerare. Det är detta som Fear and Greed Index handlar om.

Det är viktigt att förstå dessa känslor eftersom de kan motverka varandra. När investerare känner sig giriga är de mer benägna att ta risker och de hoppas på högre avkastning. Detta driver upp tillgångspriserna.

Omvänt kan vi se att rädsla leder till konservativa beslut och ofta att man säljer av tillgångar för att undvika potentiella förluster. Detta får priserna att falla. Det går att mäta detta och skapa ett index som gör att du kan få bättre koll på hur rädsla och girighet påverkar marknaden just nu. Med hjälp av ett index kan det bli lite lättare att förstå och få en överblick av det som diskuteras i ekonomiska chattar och lånforum.

Mer om Fear & Greed Index

Indexet, som ofta förknippas med CNN Money, mäter aktiemarknadens nuvarande sentiment genom att undersöka sju olika faktorer:

  1. Aktiekursmomentum: S&P 500 kontra dess 125-dagars glidande medelvärde.
  2. Aktiekursstyrka: Antalet aktier som når 52-veckors toppar och dalar på New York Stock Exchange.
  3. Aktiekursbredd: Volymen av aktier som handlas i aktier på uppgång kontra de fallande.
  4. Sälj- och köpoptioner: Put/Call-kvoten, som jämför handelsvolymer för hausseartade köpoptioner i förhållande till baisseartade säljoptioner.
  5. Skräpobligationsefterfrågan: Skillnaden mellan avkastningen på obligationer med investeringsklass och skräpobligationer.
  6. Marknadsvolatilitet: Förutspådd volatilitet för S&P 500.
  7. Safe Haven Demand: Efterfrågan på stora amerikanska obligationer över aktier.

Data från dessa faktorer är standardiserade och kombinerade för att producera ett dagligt värde mellan 0 och 100, där ett värde närmare 0 indikerar “extrem rädsla” och ett värde närmare 100 indikerar “extrem girighet”.

börsmäklare
Börsmäklare behöver hålla koll på Fear & Greed Index

Inflytande på världsekonomin

Fear & Greed Index kan påverka världsekonomin på flera sätt:

Marknadstrender och volatilitet: Indexet kan återspegla och påverka marknadstrender. Perioder av extrem girighet kan föregå marknadsbubblor, medan perioder av extrem rädsla kan föregå marknadsnedgångar. Eftersom dessa trender ofta är cykliska kan indexet fungera som en varningssignal för potentiella marknadskorrigeringar.

Investerarbeteende: Beteendeekonomi inser att människor inte alltid agerar rationellt. Genom att övervaka indexet kan investerare bli mer medvetna om sina känslomässiga fördomar och sträva efter att fatta mer objektiva beslut.

Det kan vara bra att bemästra beteendeekonomi:

Globalt inflytande: Medan indexet främst fokuserar på den amerikanska marknaden så betyder den amerikanska ekonomins stora storlek och sammanlänkning att dess krusningar kan påverka globala marknader. Perioder av extrem rädsla eller girighet kan påverka utländska investeringar, valutakurser och global handel.

Politiska beslut: Centralbanker och beslutsfattare håller ett öga på marknadssentimentet vilket återspeglas i verktyg som Fear and Greed Index. Dessa känslor kan påverka beslut om räntor, penningpolitik och regelförändringar. Detta kan vidare påverka allt från hur bostadsekonomin ser ut till värdet på gamla mynt.

Ett index med god fokus

Medan Fear and Greed Index bara är ett av många tillgängliga verktyg för att mäta marknadssentiment så gör dess enkelhet och direkta fokus på de känslomässiga drivkrafterna bakom investeringsbeslut det särskilt anmärkningsvärt.

Genom att förstå marknadens känslomässiga grunder kan investerare och beslutsfattare fatta mer informerade och rationella beslut. Det här kan minska riskerna för allvarliga marknadsfluktuationer så visst är det klokt att beakta detta index.