Vår snabba elektroniska vardag kräver moderna transistorer

För att vår moderna livsstil med snabb elektronik ska fungera så måste våra teknologiska lösningar luta sig mot väl fungerande transistorer. Bland forskare inom utveckling av teknologi och data så diskuteras transistorns roll för datorns snabbhet. I en tid då vi är vana vid att allting går snabbare och snabbare så finns det helt klart en press på att moderna transistorer ska göra detta möjligt.

Vad är transistorer?

Vi skulle kunna kalla en transistor för en slags strömbrytare som fungerar sammanlänkande. Den stängas av eller slås på för att på detta vis skicka data vidare eller ta emot data. Du kan kika på sidan https://www.tme.eu/se/katalog/transistorer_112825/ för att se exempel på moderna transistorer.

De moderna transistorerna är små men om vi ska lyssna på forskare vid Lunds Universitet så måste de bli ännu mindre. I varje fall om vi ska kunna få plats med fler i datorer för att på så vis öka takten.

Det spelar ju ingen roll om du använder en dator för att sitta och chatta på ett lånforum, få senaste uppdateringen för bitcoinkurs, eller om du streamar all din underhållning på din smartphone. Långsamt får det inte bli, då tappar du sugen!

Kan transistorer göras mindre?

Det finns en gräns för hur små transistorer kan vara. Det är viktigt att förstå. Du kan inte ha hur många elektroner som helst på en begränsad yta. Om vi bygger framtidens teknik och gränssnitt för våra webbapplikationer på idén om att transistorer kan bli hur små som helst så kan det bli problem.

Därmed inte sagt att transistorer inte kan utvecklas för att på så vis vara med och ta datorernas funktion vidare till nya spännande möjliheter. Om vi får transistorer som kan fungera vid högre frekvenser så kan det vara något som gör både datorer och smartphones snabbare och effektivare.

Det blir en utmaning som forskare och tillverkningsföretag måste möta och lösa för att företag som Transfer Multisort Elektronik (se deras hemsida tme.eu) ska kunna distribuera tekniken som får vardagens såväl som industrins krav om snabbt tempo att gå ihop.

Beakta att vi samtidigt som vi vill ha snabbare teknik också vill att den ska vara grön. Det ska inte förbrukas för mycket energi vilket de traditionella transistorerna gör.

Lösningen kan finnas i andra material

Men det finns ju fler vägar att ta mot målet om ännu snabbare teknik och webbapplikationer. Transistorer måste kanske inte göras mindre om de till exempel kan tillverkas i andra material än kisel.

Halvledande material som gallium, antimon och indium erbjuder en miljö där elektroner kan röra sig lättare. Det minskar energiförbruket samtidigt som du får en effektivare transistor. På så vis skulle även batterikraften kunna räcka längre vilket är ett måste om vi tänker oss att även länder utan specifik el-tillverkning ska komma med på elektronikens snabbtåg!